Organisatsioon
Tutvustus
Ajalugu
Juhatus
Liikmed
Toetused
Teated
Muusikapäev
Muusikapreemia
Muusikaaasta 2015
Kontakt
Toetajad, partnerid

Eesti Muusikanõukogu on muusikainstitutsioone ja professionaalseid muusikuid ühendav mittetulundusühing, mille liikmed on 53 Eestis tegutsevat muusikainstitutsiooni.

EMN-i kui muusikute esinduskogu eesmärgiks on sidemete tugevdamine Eestis tegutsevate muusikainstitutsioonide ja professionaalsete muusikute vahel, samuti International Music Council liikmena rahvusvahelise koostöö arendamine.

EMN-i tegevusvaldkonnaks on Eesti helikunsti propageerimine ja väärtustamine, sellealase informatsiooni vahendamine, muusikaelu oluliste küsimuste ja probleemide käsitlemine ning nendele võimalike lahenduste leidmine.

Muusikaelu katusorganisatsioonina soovib Eesti Muusikanõukogu seista eesti muusika igakülgse heakäigu ja arengu eest. Selleks kogub, vahendab ja analüüsib EMN informatsiooni nii oma liikmetelt kui mujalt; käsitleb olulisi probleeme ja võimalikke arenguid; kujundab välja valdkondlikud seisukohad ja ettepanekud ning viib neid võimaluse piires ellu; aitab kaasa valdkonnas uute arengute ja struktuuride tekkele.  

est eng